Ahdistus ja masennus

Ahdistus ja masennus, 8 viikon ohjelma

Masennus ja ahdistus vaikuttavat arkeen, ihmissuhteisiin ja minäkuvaan ja uusiutuvat helposti. Mindfulness-menetelmä ehkäisee tutkitusti masennuksen uusimista ja auttaa ahdistuksen ja masennuksen hallinnassa sekä niistä irti pääsemisessä. Ohjelma kestää 8 viikkoa ja siihen kuuluu kotiharjoitteita sekä viikoittainen tapaaminen. Kotiharjoitteisiin tulee sitoutua noin 30 min päivässä. Viikoittaisissa tapaamisissa käytämme ratkaisukeskeistä lähestymistapaa mindfulnessin rinnalla. Menetelmä perustuu omassa itsessä olemisen taitoon, kykyyn tarkkailla tunteita ja ajatuksia sekä tunnistaa niiden aiheuttamia kehotuntemuksia. Tästä seuraa kyky suhtautua ahdistaviin tai alakuloon johdattaviin tunteisiin neutraalisti, ikään kuin tarkkailijana. Näin negatiiviset tunteet ja ajatukset eivät saa meissä enää yliotetta. Mikäli olet akuutissa, vaikeassa masennusvaiheessa, pääpaino työskentelyssä on ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa, jota mindfulness tukee soveltuvin osin. Hoito voidaan toteuttaa myös etänä, mutta lähitapaamiset suositeltavia.