Satu Tillaeus

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Satu Tillaeus 

Matkani terapeutiksi alkoi halusta auttaa ja tehdä jotain merkityksellistä. Ihmisen käyttäytyminen ja mieli ovat aina olleet kiinnostukseni kohteita sekä työtäni. Kasvatustieteen maisterina, erityisluokanopettajana ja ammatillisena erityisopettajana minulla on näkemystä ja kykyä ymmärtää ihmisen kehitystä lapsista aikuisiin.

Oman elämäni mutkat ja haasteet ovat tuoneet perspektiiviä ja myötäelämisen kykyä myös muiden ihmisten elämäntilanteisiin. Olen kokenut puolison kuoleman ja avioeron, joten tiedän mistä puhumme, kun puhumme elämän raskaista hetkistä. Olen seurannut läheltä alkoholistin elämää ja tiedän, mitä haasteita se tuo sekä läheisen että päihderiippuvaisen arkeen ja tunne-elämään. Vaikka eteeni on tullut vaikeita asioita, kaksi ihanaa lastani, nyt jo aikuisuuden kynnyksellä, ovat valaisseet pimeitäkin hetkiä. Heiltä olen myös oppinut paljon nuoruuteen liittyvistä ilmiöistä, kuten esimerkiksi seurustelusta, itsensä löytämisestä ja kaverisuhteista.

Ajattelen, kaiken tämän kokeneena, että olemme ihmisinä kokonaisvaltaisia yksilöitä. Henkinen, sielullinen ja fyysinen hyvinvointi tukevat toinen toisiaan ja niistä kaikista on tärkeää pitää huolta. Olemme jokainen oman kasvumme polulla juuri oikeassa kohdassa, toiset tutustuneet jo syvemmin itseensä, toiset vielä alkutaipaleella. Oman hyvinvoinnin näkökulmasta on joskus hyvä, että polulle tulee kanssakulkija.

Olen nähnyt, että elämässä on aina toivoa ja valoa.
Tämän perusajatuksen kanssa autan sinua lisäämään hyvinvointiasi, tutustumaan itseesi ja löytämään ratkaisuja elämäsi haasteisiin!


Asiakaskokemuksia:

Kokonaisuutena hieno kokemus ja matka. Sain ajatuksia selkeämmäksi ja monia hyviä työkaluja haastaviin tilanteisiin. Keskustelut hyvin lämminhenkisiä ja ihanaa jutella henkilön kanssa joka todella kuuntelee sinua. Kiitos!
Nainen 46v.


 Satu on kuunteleva ja osaava, hänen avullaan näin heti ratkaisuja. Koin että sain apua. Olin ensimmäistä kertaa keskustelemassa. Itselleni se tuotti vaikeuksia aluksi, mutta helpottui nopeasti turvallisessa keskusteluympäristössä.
Nainen 34v.


Minun oli helppo kertoa asioistani terapeutille ja koin, että työskentelyllä oli selkeä tavoite. Koin, että tulin kuulluksi.
Mies 56v.


Kiitos sinulle, sain tästä merkittävästi irti. Ohjasit joustavasti ja pehmeästi uusiin avattaviin aiheisiin ja käsittelit ne hienosti, luoden antoisaa & avointa, hymistelemätöntä keskustelua ja paljon uusia oivalluksia. 
Nainen 42v.


Koulutukset ja tutkinnot:

Kasvatustieteen maisteri 
Erityisluokanopettaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Mininepsy - neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut kohtaaminen
Askeleittain - sosiaalisen kehityksen ja tunnetaitojen opetusohjelma
Kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneet lapset, käytösmallit ja kokemusmaailma
Työkalupakki lasten ja nuorten käytöspulmiin - psykososiaaliset interventiot
Lions Quest

Huomaa Hyvä; positiivinen pedagogiikka


Asioilla on
tapana järjestyä!